Technologia blockchain utoruje drogę do połączonych branż?

Mamy obecnie do czynienia z coraz większą liczbą ciekawych rozwiązań technologicznych, czego przykładem jest choćby free…